0 نظر
  • سیستم

    راهنمای دانلود : میهمانان گرامی با کلیک رویه دکمه دانلود حساب کاربری (بدون نیاز به ایمیل) ایجاد کنید و پس از بازگشت به همین صفحه مجدد رویه دکمه دانلود کلیک کنید.

    پین
  • نظری پیدا نشد
توضیحات

دانلود آهنگ روسی Детство rauf & faik ، دانلود آهنگ روسی childhood ، دانلود آهنگ روسی های ای ای یا ، دانلود آهنگ روسی ay ay ay ، ترجمه آهنگ Детство

متن آهنگ

I'm asking now, please be quiet.
Don't say a word, look into my eyes,
It's not about our love, I've decided,
You've let me go, so please, live your life.

Just run away, please and don't reminisce;
Just run away, please and don't reminisce.

I remember our childhood, every passing day,
I remember our place.
At sixteen, we got tired of kissing.
You took my t-shirt on some pretence, it makes no sense.
It's just silly me, I've messed up. Why did I fall so much in love?

I remember our childhood, every passing day,
I remember our place.
At sixteen, we got tired of kissing.
You took my t-shirt on some pretence, it makes no sense.
It's just silly me, I've messed up. Why did I fall so much in love?

Love lie away.
Never lie away.
Never, never lie away.
Never lie away.

[Vocalise]

I remember our childhood, every passing day,
I remember our place.
At sixteen, we got tired of kissing.
You took my t-shirt on some pretence, it makes no sense.
It's just silly me, I've messed up. Why did I fall so much in love?

I remember our childhood, every passing day,
I remember our place.
At sixteen, we got tired of kissing.
You took my t-shirt on some pretence, it makes no sense.
It's just silly me, I've messed up. Why did I fall so much in love?

Love lie away.
Never lie away.
Never, never lie away.
Never lie away.

:
/ :

صف پخش